Posts By :

Masja

Missie
150 150 Masja

iCreate Wellbeing 2020 is een open expertisenetwerk van partijen die samenwerken aan digitale oplossingen voor het sociaal domein, met de leefwereld en het sociale netwerk van de burger als uitgangspunt.

In het iCW2020 netwerk zijn belangenbehartigers, uitvoerders en afnemers van diensten in het sociaal domein verenigd met ondernemingen en experts in de volgende gebieden:
sociale innovatie – communicatie – verandermanagement – open source platforms – dataverkeer – applicatie ontwikkeling – datavisualisatie – media design.

verder lezen

Leefwereld centraal in open werksessie iCW2020
150 150 Masja
IMG_5410ICT-oplossingen voor het sociaal domein voegen meer waarde toe wanneer ze aansluiten op de kanalen waar burgers mee communiceren. Hiermee vormt de leefwereld van burgers het uitgangspunt voor het oplossen van persoonlijke vraagstukken en het zoeken naar hulp.

Dat bleek tijdens de werksessie van iCreateWellbeing op 27 juni, waarin voor het eerst organisaties en experts aanwezig waren die (nog) geen netwerkpartners zijn van iCW2020.

verder lezen

Proeftuin cliëntregie van Jeugd Partners Twente
150 150 Masja

clientportfolio-1024x724Transparantie over het hulpverleningsproces en betrokkenheid van het sociale systeem rondom cliënten geven een belangrijke meerwaarde aan het werken met online portfolio’s in de jeugdzorg, concluderen professionals van Jeugdbescherming en FACT (Functie Assertive Community Treatment).

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de ‘proeftuin cliëntregie’, die in 2014 is gehouden in opdracht van het jeugdzorgnetwerk Jeugd Partners Twente. verder lezen