Missie

iCreate Wellbeing 2020 is een open expertisenetwerk van partijen die samenwerken aan digitale oplossingen voor het sociaal domein,
met de leefwereld en het sociale netwerk van de burger als uitgangspunt.

In het iCW2020 netwerk zijn belangenbehartigers, uitvoerders en afnemers van diensten in het sociaal domein verenigd met ondernemingen en experts in de volgende gebieden: sociale innovatie – communicatie – verandermanagement – open source platforms – dataverkeer – applicatie ontwikkeling – datavisualisatie – media design.

Gezamenlijk biedt iCW2020 de volgende drie vormen van kennis en ondersteuning aan:


• Fungeren als klankbord bij een uitvraag op het gebied van ICT-oplossingen
• Ondersteunen bij de realisatie en/of implementatie van ICT-oplossingen
• Advisering op het gebied van sociale businessmodellen

Doelgroepen van het netwerk iCW2020 zijn aanbieders en afnemers van diensten in het sociaal domein, zoals: welzijnsorganisaties, gemeenten, zelfstandige professionals, vrijwilligers en mantelzorgers, en de burger als ervaringsdeskundige.

Het netwerk iCW2020 is gebaseerd op de principes van een open lerende community, hiertoe organiseren de partners beurtelings kennis- en klankbordsessies rond casuïstiek en relevante thema’s, met experts, eindgebruikers en opdrachtgevers. Het netwerk is open voor elke partij die hieraan bij wil dragen.

Contact opnemen kan via mail 
info@icw2020.nl