Partners van iCW2020

Het netwerk iCW2020 is gebaseerd op de principes van een open lerende community, hiertoe organiseren de partners
beurtelings kennis- en klankbordsessies rond casuïstiek en relevante thema’s, met experts,
eindgebruikers en opdrachtgevers. Het netwerk is open voor elke partij die hieraan bij wil dragen.

De vakgroep Media, Communicatie en Organisatie van de UT concentreert zich onder meer op de implementatie, het gebruik en de effecten van ICT in organisaties. Op maatschappelijk niveau onderzoekt de vakgroep het gebruik, de achtergronden en de effecten van ICT in de informatie- en netwerksamenleving.
Leden: Sjoerd de Vries – Wouter Vollenbroek

Mens en zorg komen op de eerste plaats, waarbij ICT een hulpmiddel is om producten, diensten en processen in de zorg te verbeteren, zo luidt het credo van IZIT. Wij ondersteunen zorgaanbieders in de regio die binnen ZorgNetOost samenwerken aan elektronische communicatie en informatie-uitwisseling.
Lid: Renie Heerbaart
 
NDIX is een platform voor breedband en beheert een glasvezelnetwerk en marktplaats voor ICT-diensten in Nederland en Duitsland. Daarnaast stimuleert NDIX de ontwikkeling en het gebruik van ICT-diensten in alle marktsectoren, bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs.
Leden: Jeroen van de Lagemaat – Nicol Wekamp – Katinka van der Molen

Alifa Welzijnswerk biedt maatschappelijke versterking, activering en ondersteuning. Wij stimuleren mensen om grip te krijgen op hun eigen leven, om zelfstandig en in contact met anderen mee te doen in de samenleving. Onze focus ligt daarbij op preventief en integraal werken.
Lid: Patrick Varenbrink
 
De Werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsinstellingen in Overijssel, Noord- en Oost-Gelderland heeft ongeveer 135 leden. Als belangenbehartiger, kenniscentrum, beleidsontwikkelaar en operationeel ondersteuner draagt de vereniging bij aan het optimaliseren van de arbeidsmarkt in de sector.
Lid: Marie Susan van der Munnik

Insights Zorg is een jong en innovatief adviesbureau dat zich richt op complexe verandervraagstukken in de zorg en welzijnssector op drie thema’s: samenwerking tussen organisaties, implementatie van nieuwe werkwijzen en de toepassing van technologie in het werkproces.
Leden: Claudia Landewé – Arthur Burghouts
 
In het verbinden van IT met het sociaal domein ligt onze kracht. Weinig bureaus kunnen juist op dit snijvlak bogen op zoveel kennis en ervaring. Al bijna 25 jaar ligt onze toegevoegde waarde in een heldere analyse gekoppeld aan een deskundig en onafhankelijk advies dat op ú aansluit.
Leden: Bertil Brandse

Social JO!N biedt een generiek en op open source standaarden gebaseerd digitaal platform dat communiceren, informeren en samenwerken in samenhang ondersteunt. Een platform dat het individu, vanuit haar verschillende rollen, centraal stelt in haar interactie met organisaties en professionals binnen het sociaal domein en de overheid.
Lid: Patrick Olde Daalhuis
 
LoadStar helpt organisaties in verandering bij het effectief en efficiënt uitvoeren van plannen en beleid, door analyses met behulp van datavisualisatie, het inrichten van monitoringssystemen met dashboards voor programma’s en projecten, trainen van medewerkers met inzet van e-learning en serious games.
Leden: Rob Dieleman – Marko Hartmann

iShared ontwikkelt een internetplatform ter ondersteuning van herstel van GGZ- en Verslavingsproblematiek. De ontwikkeling vindt plaats in eenheden van toekomstige gebruikers. Hiervoor wordt samengewerkt met Regenboog Groep in Amsterdam, AanZet in Leeuwarden en De Skuul op Texel, ICT bedrijven en Saxion Hogeschool.
Leden: Mark Schramade – Martinus Stollenga
 
TinyEYE Europe levert real time eerstelijns online logopedie in meerdere talen ﴾Nederlands, Engels, Italiaans, Duits, Turks en Tsjechisch﴿ met inzet van 200 serious games en een zelfmanagement module. Onze doelgroepen zijn kinderen met spraakproblemen en taalachterstand en ouderen met chronische ziektes ﴾CVA, Parkinson, dementie, MS﴿
Leden: Elisa Gielen – Paul Jenkins – Jacob Paas

TOEK is een netwerkorganisatie van experts op het gebied van design, web, media, marketing, communicatie en evenementen. TOEK biedt web oplossingen voor overheid en onderwijsinstellingen ﴾m.n. HBO﴿. Momenteel werken wij o.a. aan het digitaal inzichtelijk maken van gecontracteerde jeugdhulp in de provincie Friesland.
Lid: Dennis Ringersma