Proeftuin cliëntregie van Jeugd Partners Twente

150 150 Masja

clientportfolio-1024x724Transparantie over het hulpverleningsproces en betrokkenheid van het sociale systeem rondom cliënten geven een belangrijke meerwaarde aan het werken met online portfolio’s in de jeugdzorg, concluderen professionals van Jeugdbescherming en FACT (Functie Assertive Community Treatment).

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van de ‘proeftuin cliëntregie’, die in 2014 is gehouden in opdracht van het jeugdzorgnetwerk Jeugd Partners Twente.

Bij de proef vond de dossiervoering en communicatie met jeugdzorgcliënten en hun sociale omgeving plaats via het online platform ‘cliëntportfolio2.0’.

Het onderzoek en de advisering werden uitgevoerd door BMC en Thorax. Zij lieten de platforms op maat inrichten om de gehanteerde methodieken en werkprocessen van de betrokken teams te ondersteunen. Het doel was de mogelijkheden van ict-ondersteunde cliëntregie in de praktijk te testen en gebruiksdata te vergaren. De professionals en later ook de cliënten konden verbeterpunten aandragen.

Een belangrijke conclusie was ook dat een digitaal platform bij kan dragen aan efficiëntere teamcommunicatie, mits het platform voldoet aan het programma van eisen op basis van de bevindingen in de proeftuin. Uiteraard blijft daarnaast goede toepassing hiervan cruciaal, hetgeen ruimte voor scholing en praktijktraining vergt voor professionals; bij cliënten moet het onderdeel (kunnen) zijn van de hulpverlening.
(Citaat uit ‘De praktijk van clièntregie 2.0’, zie colofon)

Colofon:
Naam project: Proeftuin cliëntregie / Cliëntportfolio in Twente
Eindverantwoordelijken: Ben Kokkeler / Bertil Brandse
Website: www.thorax.nl/clientportfolio-in-twente/
Publicatie (opvraagbaar via Ben Kokkeler): De praktijk van cliëntregie 2.0; 10 januari 2015; Heleen Hindriks, Linda Rutjens, Ben Kokkeler, Bertil Brandse
Verantwoordelijke organisaties / consortium: JeugdPartnersTwente

Plaats een reactie

Your email address will not be published.