Leefwereld centraal in open werksessie iCW2020

150 150 Masja
IMG_5410ICT-oplossingen voor het sociaal domein voegen meer waarde toe wanneer ze aansluiten op de kanalen waar burgers mee communiceren. Hiermee vormt de leefwereld van burgers het uitgangspunt voor het oplossen van persoonlijke vraagstukken en het zoeken naar hulp.

Dat bleek tijdens de werksessie van iCreateWellbeing op 27 juni, waarin voor het eerst organisaties en experts aanwezig waren die (nog) geen netwerkpartners zijn van iCW2020.

De genodigden waren de gemeenten Enschede en Almelo, Kennispark, Samen-Kracht en Present Media. Aan de hand van een casus waarin een gezin op meerdere leefgebieden problemen ontwikkelt, werkten de aanwezigen vanuit drie invalshoeken uit hoe een community-infrastructuur als facebook van toevoegde waarde kan zijn.
Hiermee werd invulling gegeven aan het uitgangspunt van iCW2020, dat de leefwereld van de inwoner centraal moet staan, gebruikmakend van de kanalen waar zij reeds bekend mee zijn. Het volledige verslag van de sessie leest u hier.

 

Plaats een reactie

Your email address will not be published.